50 thoughts on “[FMV] Tấm Cám chuyện còn lâu mới kể – BTS ver

  1. Sao cho v (BTS )làm cám vậy 😣😣😣😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 ko chịu đâu

  2. Á đù giờ tao mới phát hiện tao ko bằng con cá vì : Con Bống ăn cơm vàng cơm bạc mà mình ăn cơm trắng. Vãi Bống ăn soang vl

  3. Thấy con cá nó chu mỏ mới thấy quen rồi tao mới nhận ra đó là con thỏ 😂😂😂😂😂😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *