FelixFO3 – Auto Fo3 – Thử nghiệm modules tự mua thẻ 65+Auto cây nhà lá vườn tự viết, bao gồm 1 chuỗi những modules giúp cho bạn tự động cày EP.

1 – Mua thẻ 65+
2 – Mở thẻ 65
3 – Giao dịch cho đến khi chỉ còn cầu thủ lớn hơn hoặc bằng giá đã thiết lập
4 – Tự nhận, tái đăng, tự treo bán cầu thủ
5 – Chuyển đổi qua lại giữa 2 HLV để tối ưu doanh thu EP

Nguồn: https://paddlewithsim.com/

Xem thêm bài viết: https://paddlewithsim.com/category/cong-nghe

6 thoughts on “FelixFO3 – Auto Fo3 – Thử nghiệm modules tự mua thẻ 65+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *