39 thoughts on “Dx Dark Kivat Belt Review – Kamen Rider Dark Kiva

  1. Fact : Bài Review này được quay bằng Camera mới đó 😂 Bao nhiêu bạn nhận ra sự khác biệt về chất lượng video :3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *