21 thoughts on “Dương Minh Tuyền chửi Bà Tân Vlog và Hưng Vlog mày đừng vội khinh người

  1. Anh đừng nói bà tân như thế ai có chửi bà tân thì tôi vẫn là fan của bà tân ai thấy vậy cho một like

  2. Anh bị tha hóa hết nhân cách rồi đấy. Anh đừng nghĩ là có người xem cho anh được tiền. Trông anh soái ca thế kia mà Sao anh ăn nói vô văn hóa thế? Nghe những lời anh nói là người ta biết ngay anh là con người như thế nào rồi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *