14 thoughts on “Du lịch Sai gòn || Phố đêm Bùi Viện || Hochiminh city, Vietnam

  1. Sài Gòn về đêm vui quá, đúng là cuộc sống náo động và không ngủ khu phố của người ngoại quốc và du lịch.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *