Du lịch Lạng Sơn – Hành trình đến hội Na Chi Lăng#dulichlangson #hoinachilang #tvdculture
Với chủ đề “Đặc sản na Chi Lăng – Nâng tầm thương hiệu, phát triển bền vững”, ngày hội na Chi Lăng là dịp để huyện Chi Lăng cũng như tỉnh Lạng Sơn quảng bá, giới thiệu sản phẩm na Chi Lăng nhằm nâng cao chuỗi giá trị của loại sản phẩm đặc sản, từng bước phát triển bền vững, mở rộng thị trường, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

source: https://paddlewithsim.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://paddlewithsim.com/category/du-lich/

1 thought on “Du lịch Lạng Sơn – Hành trình đến hội Na Chi Lăng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *