ĐỘT DẬP CỬA LÙA VÀ KE NHẢY XINGFA / 0966 233 744ĐỘT DẬP 14 DAO NHÔM XINGFA HỆ 93 CỬA LÙA VÀ HỆ 55
1. Dập Thoát nước khung bao cửa sổ 55
2. Dập Ray bằng khung bao cửa lùa 93
3. Dập Ray lệch khung bao cửa lùa 93
4. Dập Gân khung bao cửa lùa 93
5. Dập lỗ bắt vít của cây trơn cây móc
6. Dập lỗ thoát nước cửa lùa 93
7. Dập bụng cây trơn cây móc
8. Dập ke nhảy cánh cửa đi và khung bao cửa đi hệ 55
9. Dập ke nhảy cánh cửa sổ
10. Dập ke nhảy khung bao cửa sổ
Lh 0966 233 744

source: https://paddlewithsim.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://paddlewithsim.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *