44 thoughts on “Doremon giải cứu cho Shizuka

  1. Đù má cho người ta xem thì để yên đi cái thứ lồn cứ tua riết rồi dell xem được khúc hay 🤬🤬🤬😡😡😡

  2. Tua tua tua con mẹ mày chứ tua mày để im ko đc à cứ tới khúc hay thì tua .
    Ko để người khác coi thì làm chi về làm cho mẹ mày coi đi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *