33 thoughts on “Đông Nhi – Ông Cao Thắng ôm bố mẹ nhảy rồi khóc nức nở thấy thương trong đám cưới thế kỷ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *