8 thoughts on “Đồng hồ đếm ngược (Countdown Timer) trong PowerPoint

  1. tại sao làm đến phần cuối cùng rồi mà vẫn ko thể chạy được nhỉ, Lỗi này là gì vậy ActivePresentation.Slides(Slide_Number).Shapes(N).TextFrame.TextRange.Text = Format(Dem, "00") adm. giúp với tớ đang cần cái này. mặc dầu tớ đã set lại Arrange cho 2 text box vẫn ko đc

  2. Bạn có thể cho mình xin file này được không. Mình đang làm chương trình và mình rất cần, rất vui khi bạn có thể gửi cho mình qua email: anhbtvfu0913@gmail.com . Cảm ơn bạn rất nhiều, mong nhận được hồi âm của bạn sớm

  3. thử nhiều cách mà vẫn bị lỗi " run-time error'91': object variable or with block variable not set", lỗi gì thế, sửa sao hả ad???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *