35 thoughts on “[Đóng bỉm cùng Hera] Đi thi cũng không khác kinh dị là mấy, làm tý Outlast 2 giải trí :v

  1. chị bảo anh nào chơi cho rồi chị ngồi cạnh xem thì nó đỡ sợ hơn và nó bớt bị rối hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *