8 thoughts on “Đời nhảy toán Lôi Hổ Nguyễn Văn Hải

  1. L…ô..ộn! Không mà tiếng Huế nặng ,cộng thêm cái áo dài… rất nên thơ,bây giờ thì làm gì còn áo dài bán bánh lọt! Có con tôm sú…thôi! Còn bánh còn thuyền,nhưng hồn xưa đâu mất!…

  2. Biet kich quan va cac Binh chung cua VNCH hy sinh cong suc va sinh mang de bon tay to mat bu TUONG TA tham mhung va buon lau .Ca T/Thong phu nhan NVT cung buon lau.Cam on A8 va Tg NVH nhieu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *