5 thoughts on “ĐỘC ĐÁO CẶP XE CUỐC S265 S160 – ĐÓNG CỪ BÊ TÔNG CHỐNG SẠT LỠ

  1. Ở quê mình thường hay gọi cube nên mình cũng gọi như vậy, các bạn ở tỉnh khác hay trong nghề thì thông cảm nha, cảm ơn ạ !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *