21 thoughts on “Đồ chơi tô màu Tiên Winx xinh đẹp/Tiên phép thuật/Winx tiên nữ – tô màu

  1. tóc của Tecna ( cô gái đội mũ màu xanh dương ) sao lại có cái màu xanh lá chùng màu với chiếc mũ với lại cũng có cái màu trong suốt kìa , tô tóc của Tecna màu kì quặc thế , tóc người ta màu hồng cơ mà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *