33 thoughts on “DJ Nonstop – Không Quan Tâm – Xung Tung Nóc – Việt Mix

  1. 27/07/2019 ai còn nghe không t nói mấy bài nhạc từ mấy năm về trước nó hay lắm các mày ạ không như bây giờ nó ra cái thể loại nhạc t nghe k nổi luôn mặc dù t là cuối 9x đầu 2k ai như t k

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *