32 thoughts on “Định mệnh anh yêu em tập 5

  1. Sao t ghét th anh rể với con chị có bầu của nữ chính ghê. Còn bà mẹ kế nữa, coi mà ứa gan.

  2. Bà Jang Nara này giờ cũng phải hơn 40 tuổi rồi đó 🙂 🙂 khi bà này nổi tiếng thì Dĩnh tỷ của các bạn còn chưa ra đời cũng nên

  3. Phim hay mà thấy Gun giống thằng quản lý súc vật ở Cty t,tóc tai,ngay cả cái mặt,quần ống loe 😆😆 alamen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *