3 thoughts on “DigiCity Sơn Tây đào tạo tư vấn máy giặt Toshiba AW- B1000GV_11/1/2017

  1. hỗ trợ phần cứng

    hay lám bạn ơi,….1000 line, kaaa…mình mới lam video mong anh em trong nghề ủng hộ đăng ký cho mình, chân thành cảm ơn ạ,…..chúc tất ca anh em thanh công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *