8 thoughts on “Điệu Boston CLBKV Thành Tuyên tại giao lưu khiêu vũ do CLB tổ chức

  1. Đây là điệu nhảy Boston mà Câu lạc bộ đã chọn một số bước nhảy, thống nhất lại và hướng dẫn cho hội viên tập luyện; sau một thời gian tập luyện tích cực, hôm nay mới biểu diễn giao lưu; mong được các bạn ủng hộ, cổ vũ, động viên. Chúc bạn xem video vui vẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *