39 thoughts on “Điện máy XANH – Phiên bản "Bay" – DJ Tio

  1. Từ đó giờ tui thắc mắc một chuyện, cái chữ "Điện Máy Xanh" nếu hiểu đúng nghĩa là điện máy thân thiện môi trường mà không biết mấy người DMX hiểu thế nào mà lộng hành thế này, cần lắm 1 lời giải thích???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *