20 thoughts on “Điện Máy Xanh – Điện mãi xanh (SONBEAT Remix)

  1. nhìn đoạn đưa cái logo giống đưa viên kẹo cắn xong là bay ở đoạn sau nữa =))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *