[ Dịch Vụ ] Ninja school online : Review dịch vụ úp điểm hoạt động + auto gom xu ( Tuấn Nguyễn )Facebook :

shop tự động :

sdt/zalo : 0344037248

Dịch vụ úp điều khiển acc từ cực pro.

chỉ cần đăng ký id điều khiển là co thể chiến sk r🤩🤩

Đầu tiền on acc đã đăng ký id lên và chát vs acc úp:

+ muốn off nik thi chát “offX” với X là số phút bạn muốn off và off tối đa dc 120 phút

+ sau đó chát ” thoat ” để thoát nick đang úp ra,

– vd : bạn muốn off 5 phút thi chát ” off5 ” rồi sau đó chát ” thoat ”

+ có hỗ trợ đi hd 9x nếu úp nick lv 9x trở lên ( mk k hỗ trợ là win hay k nhé,và nếu co team thi mk sẽ pt nhóm 9x ).

– chát ” nlsk” đe bật nhặt vp nhiên liệu sự kiện

+ chát ” nhatda ” , ” luyenda ” ,” chuyenkhu ” để bật tắt chức năng nhé

– chát ” luyendaX ” , “nhatdaX ” để nhặt đá và luyện đá muốn cài nhé,trong đó X là đá muốn nhạt và luyện.

– vd : muốn nhạt đá 5 và luyện đá 8 thì chát là ” nhatda5 ” luyenda8 ” thế nhé

+ chát ” mapX ” để chuyển máp bạn muốn úp X là id của máp.

+ chát ” khuX ” để úp khu mà bạn muốn up 1 khu

– vd: muốn up máp 2 ở vdmq và up ở khu 12 thì chát ” map140 ” sau đó chát ” khu12 ” nhé.

+ chát ” quailvX ” để cài đánh quái lv bạn muốn đánh X là lv của quái ( có cả lv quái mình để ở trên )

– vd: muốn up máp 2 ở vdmq và up ở khu 12 và đánh quái lv74 thôi thì chát ” map140 ” sau đó chát ” khu12 ” và chát ” quailv74 ” nhé.

video huong dẫn dịch vụ :

source: https://paddlewithsim.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://paddlewithsim.com/category/du-lich/

8 thoughts on “[ Dịch Vụ ] Ninja school online : Review dịch vụ úp điểm hoạt động + auto gom xu ( Tuấn Nguyễn )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *