1 thought on “Đi ca nô từ đảo bình ba vào với tốc độ 200 hải lý muốn bay xuống biển luôn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *