8 thoughts on “Đi Bắt Tổ Ong Đất Đầu Vụ khủng Về Nuôi

  1. sao các bác k đào hố to bằng thúng cho nó đỡ công đào nhỉ.mình thì chưa nuôi nhưng nghĩ vây hợp lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *