10 thoughts on “Để Mị Quẩy Cho Mà Xem – Nhóm nhảy thung lũng Bắc Hà – Quẩy xuyên Ngày Đêm

  1. Điệu này có gì đâu. Chỉ có một điệu. Đơn điệu quá mà kỹ thuật chư chuẩn nữa. Điệu này mình cũng dc học và dc nhảy rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *