5 thoughts on “Dạy cờ tướng: Danh thủ tự chiến bình giảng Trịnh Duy Đồng – Triệu Hâm Hâm

  1. Em giảng một hồi rồi cuối cùng em xếp cờ sai 🤪🤪🤪khiến ván cờ không hay nữa, lần sau nên chú ý nhé

  2. Trịnh Duy Đồng đánh hay
    xem thêm ván đấu hay của Trịnh Duy Đồng
    https://www.youtube.com/watch?v=ojIG4SAkz3A

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *