26 thoughts on “ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN : RANH GIỚI GIÀU & PHÁ SẢN

  1. Ngừoi khôn ngoan, tỉnh táo và biết quan sát,vững kiến thức và đặc biệt không quá tham lam lao vào như con thiêu thân thì sẽ sống tốt trong lĩnh vực này !

  2. Có người chia sẻ mất trắng vì khủng hoảng kinh tế xảy ra, vậy theo em có cách nào nhận biết được để mà thoát hàng trước khi khủng hoảng xảy ra không?

  3. Chào anh qle chúc anh và anh tâm Nguyễn sớm nhận nút vàng ytob tụi em luôn chia sẽ và ủng hộ a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *