5 thoughts on “Đáp án Trắc nghiệm Windows, Word, Excel, PowerPoint

  1. Chán cái video này, học chưa đc 1 phút lại quảng cáo che hết cả chữ, chẳng muốn xem. Khi đang học cứ bị làm phiền bởi quảng cáo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *