Dance Chachacha – Vô nhạc chachacha – khiêu vũ chachacha – hướng dẫn khiêu vũ chachachaDance Chachacha – Vô nhạc chachacha – khiêu vũ chachacha – hướng dẫn khiêu vũ chachacha Hướng Dẫn chậm 4 bước CHA CHA CHA cơ bản cho người mới bắt đầu nhảy.Video tập huấn: nhảy Cha cha cha

source: https://paddlewithsim.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://paddlewithsim.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *