28 thoughts on “Dân Chơi Trà Vinh Quẩy Cùng Nữ DJ Xinh Đẹp Bar Ngoài Trời tại Ao Bà Om

  1. Truất quá ae ơi dù bạn là ai và tôi là ai mình vẫn chung một đất nước việt nam. Và bạn dân tộc khơme tôi dân tộc kinh thì tôi vẫn yêu quý các bạn,tình nghĩa ae các bạn chơi rất đẹp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *