7 thoughts on “Đám cưới tây nguyên- những điệu nhảy không nhịn được cười

  1. khá là chất, quan trọng là vui bạn à, cảm ơn bạn nhé, rảnh mời bạn lên Điện Biên quê mình chơi nhé bạn

  2. I thought only in the Philippines having like that of dance. But in your video shows that you have a dance like us. They're happy while dancing the music.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *