22 thoughts on “ĐẶC SẢN CÁ NHẢY TÂY BẮC

 1. Qua miền Tây Bắc dân nốc toàn thịt tươi.
  Cá trong chậu đang bơi quẫy mong tự do mà người ta đớp liền không mổ.
  Trời ơi! Con cá to vậy,
  Đớp hết ruột gan nó, ăn không chừa một miếng. Ôi! Đúng loài người tàn ác.
  Dân cứ ăn như vậy đến lúc bị mang bệnh
  Lại đổ cho ma quỷ ở trong rừng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *