Đã Mắt với Với Cảnh Cá Tự Nhảy Vào Xuồng Khúc cuối Gần chìm xuồng vì quá đầy cá – Hello Việt NamĐã Mắt với Với Cảnh Cá Tự Nhảy Vào Xuồng – Hello Việt Nam
Cả trăm kg cá linh tự nhảy vào xuồng nhờ ống xả nước
Lợi dụng lúc xả nước, ông Nguyễn Văn To neo xuồng ngay dòng nước chờ cá tự nhảy vào. Mỗi đợt, ông bắt hàng trăm kg, có khi nhiều đến nỗi chìm cả xuồng.

source: https://paddlewithsim.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://paddlewithsim.com/category/giai-tri/

1 thought on “Đã Mắt với Với Cảnh Cá Tự Nhảy Vào Xuồng Khúc cuối Gần chìm xuồng vì quá đầy cá – Hello Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *