44 thoughts on “Cùng chơi GTA Vice City – Game Náo Loạn Đường Phố

  1. Thời xưa anh Phương nói chuyện rất nhẹ nhàng , bây giờ anh Phương nói chuyện lớn tiếng và hay thích tấu hài cho Fan xem 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *