Cư dân Khu Đô Thị Đại Thanh (xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội) đấu tranh đòi hỏi quyền lCư dân Khu Đô Thị Đại Thanh (xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội) đấu tranh đòi hỏi quyền lợi chính đáng, căng băng rôn khẩu hiệu thì bị chủ…

source: https://paddlewithsim.com

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://chaddnrc.net/category/bat-dong-san/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *