COUNTDOWN || TẠO ĐỒNG HỒ ĐẾM NGƯỢC TRÊN POWERPOINT 2013Trong thiết kế bài giảng powerpoint, có đôi lúc ta sử dụng thời gian để giới hạn hoạt động của học sinh, tạo hứng thú và độ khó cho tiết dạy; countdown-thời gian đếm ngược là một trong các thủ thuật đẻ làm điều này.

Nguồn: https://paddlewithsim.com/

Xem thêm bài viết: https://paddlewithsim.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *