Count up timer 15 minutes with sound – đồng hồ đếm tăng 15 phút có âm thanh – insert into slidesCount up timer 15 minutes with sound – download the video and insert into slides
Đồng hồ đếm thời gian tăng 15 phút có âm thanh
Đồng hồ đếm ngược 15 phút có âm thanh
Đồng hồ đếm ngược chèn vào Powerpoint
Cách sử dụng download về máy hoặc chèn link nếu máy tính có internet để chèn video này vào powerpoint là dùng được ngay hoặc mở trực tiếp bằng trình duyệt với link để chạy video.
———————————–
Subcribe (đăng ký kênh):
Cuộc sống Huế:
twitter:
Facebook:
Facebook:
Cô Diệp – Ẩm thực:
Cô Diệp – Âm nhạc:

Nguồn: https://paddlewithsim.com/

Xem thêm bài viết: https://paddlewithsim.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *