5 thoughts on “Công Thành đánh đầu gỡ hòa phút cuối, sân Thống Nhất bùng nổ

  1. Họ xứng đâng vơi quyết tâm của mình, trận đấu hay, chúc mừng TphCm đã giữ được nơi đầu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *