13 thoughts on “Cờ Tướng Hồ Vinh Hoa Giảng Cờ Tập 3

  1. đã đăng lên rồi thì dịch hoàn thiện rồi đăng , nửa dịch nữa không úp úp mở mở làm việc chả đến nơi đến nơi đến chốn gì cả.

  2. thay Hoa se giai thich vi sao nen di hay ko nen di cac nuoc co
    neu chi nhin co ma ko doc thi chi tiep thu dc 50% thoi

  3. PHẦN 1&2CO DỊCH RA TIẾNG VIỆT RẤT HAY.HY VỌNG VIỆT NAM KỲ ĐẠO SẼ DỊCH RA TIẾNG VIỆT.RẤT CÁM ƠN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *