4 thoughts on “Cơ quan di trú New Zealand cấm nhập cảnh 47 du học sinh Việt Nam

  1. Đúng rồi cấm hết đám du học sinh vn . Cho tụi nó qua trung quốc anh em bạn học tốt hơn

  2. Nhiệt liệt phản đối các nước dung nạp con cháu của cộng sản vào du học ,phản đối bọn làm hồ sơ giả mạo ,bọn lừa đảo nhũng người ham xuất cảnh.!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *