4 thoughts on “Có nên đi triệt lông vĩnh viễn ở spa

  1. mình xin chào các bạn,thực sự phải nói với các bạn 1 lời xin lỗi,m đã ngừng không triệt lông hơn 1 năm rồi,và nó đã lên lại rùi nha,làm mình mừng hụt =(((

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *