26 thoughts on “Có bác nào muốn tham gia game show này thì đăng kí luôn đi nhé 😂

  1. Con lau moi toi viet nam..ko co may cai game ntn vn no cug đôg dân rôi..đe cho nhiêu toan 1 lu luơi biên an hại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *