8 thoughts on “Chuyện Làng Quê cái Lu cái Lon và dự án chống ngập hay nhất Việt Nam

  1. Cái lu này ứng dụng nhiều thứ lắm .
    Mình yêu vọc phá nên lấy cái lu làm cái loa nghe nhạc . Nghe phê thiệt 🤗

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *