3 thoughts on “Chuyển danh bạ từ sim sang máy điện thoại sharp

  1. cho hỏi cách lưu lên sim máy này sao bạn , vì mình reset máy là mất hết số mới lưu chỉ còn mấy số cũ thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *