Chợ Lách – Nơi tiềm năng hội tụ | Du lịch Miền Tây | Bến Tre | Đề án nghiên cứuVideo do Trung tâm Phát triển Nông thôn Saemaul Undong và Phòng Truyền thông & Quan hệ doanh nghiệp (Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM) phối hợp thực hiện.

Video nhằm phục vụ đề án xây dựng Làng Văn hóa Du lịch Chợ Lách. Đề án do Trường ĐH KHXH&NV thực hiện.

Trong video có sử dụng một số tư liệu. Vui lòng không chia sẻ lại video này hoặc đăng tải lại dùng cho mục đích thương mại.

Thực hiện: MẠNH KHANG – YẾN THI – BÃO THANH – QUẾ TRÂN – HẢI ĐĂNG – THANH DUNG – NGỌC NHỜ
* Voice: NGỌC NHỜ – YẾN THI

#ChoLach #BenTre #DuLich #USSH

source: https://paddlewithsim.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://paddlewithsim.com/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *