9 thoughts on “Chợ cá Đồng Hới – QUẢNG BÌNH

  1. Anh trường ơi từ bãi tắm của biển nhật lệ, anh chạy xe ra nhân trạch không xa đâu anh hãy xem toàn là nhà lầu không à, người ta đặt tên là phố xê un thích lắm

  2. Người dân VN rất cần cù chịu khó chịu khổ ko như 3///qoe quen làm chó săn nô lệ ngoại bang để ăn bám trợ cấp rồi chõ mõm về sủa quê hương chê bai này nọ – A làm truyền thông là cầu nối lan tỏa để ko còn ai hận thù VN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *