24 thoughts on “chim và bướm

  1. Các bộ phận sợ có con phải đẻ ra cực đau , có bao cao su thì chịch , không có tinh trùng 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *