CHILY CHACHA CHA – SỰ PHỐI HỢP 2 MÀU ÁOCHILY CHACHA CHA – SỰ PHỐI HỢP 2 MÀU ÁO : DO CLB KHIÊU VŨ KHU VĨNH LẬP – DANCER : MINH DƯƠNG BIỂU DIỄN
EKIPS :Quay và dựng phim :
– THANH QUANG THANH : 0368703698
– ĐỨC HẬU
CÁC BẠN XEM VÀ CHIA SẺ ĐỂ XEM CÁC VIDEO CLIP TIẾP THEO

source: https://paddlewithsim.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://paddlewithsim.com/category/giai-tri/

2 thoughts on “CHILY CHACHA CHA – SỰ PHỐI HỢP 2 MÀU ÁO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *