9 thoughts on “Chiến luyến tuyết, Hàn Tuyết truyền kỳ [ Tập 2] – Truyện ngôn tình xuyên không phiêu lưu

  1. chi ơi E đợi hoài k thấy đọc tiếp NƯ NHÂN SAO LƯNG ĐÊ QUỐC THIÊN TÀI TIỂU VƯƠNG PHI z chi ơi ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *