31 thoughts on “Chiến luyến tuyết, Hàn Tuyết truyền kỳ [ Tập 1] – Truyện ngôn tình xuyên không phiêu lưu

  1. Chị đọc truyện báo cáo nhiếp chính vương thái tử muốn nạp phi đi, truyện đó hài và hay
    lắm. Mong chị sẽ thử => ủng hộ hết mình

  2. huệ leo bạn đọc nhiều truyện ngôn tình xuyên không nữa đi bạn ơi rất hay và mình mong bạn đọc truyện sở vương phi được không bạn? giọng đọc của bạn rất hay mong bạn đọc nhiều truyện hay nữa nhé bạn cám ơn bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *