16 thoughts on “chiến dịch huyền thoại [Shotgun 870 Remington]

  1. theo tôi thấy thì tiêu đề ko có từ cao thủ, mà cũng chưa chắc mọi người đã bắn hơn người ta,nên đừng vội chửi người ta ngu mà nên ngẫm mình có bắn đc như người ta ko rồi hẵng chửi. kẻo lại rước cái ngu vào người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *